Rechtsbijstandverzekering

Stel dat je een geschil hebt met je werkgever. Je krijgt geen bouwvergunning voor je dakkapel. Of je bent het niet eens met de behandeling van een arts. Met een rechtsbijstandverzekering ben je verzekerd van rechtshulp.

KENMERKEN
Een rechtsbijstandverzekering is een natura-product. Dat betekent dat er (meestal) geen geldbedrag, maar hulpverlening wordt geboden. Je hebt recht op juridische bijstand door de jurist van een rechtsbijstandverzekeraar. Ook de kosten van het inhuren van externe deskundigen of advocaten vallen onder de dekking, evenals de kosten van een gerechtelijke procedure.

VOOR WIE EN WAAROM?
De verzekering bestaat vaak uit modules. Je kunt daarmee helemaal zelf bepalen wat je wel en niet wilt verzekeren. Voorbeelden van modules zijn: inkomen, verkeer en medisch. Daarnaast is de gezinsrechtsbijstandverzekering een bekende. Deze verzekering dekt rechtshulp voor jou en je gezinsleden en biedt dekking voor de meeste conflictsituaties waarmee je te maken kunt krijgen. Juridische hulp bij een echtscheiding valt meestal niet onder de dekking. Veel verzekeraars bieden wel echtscheidingsmediation. Je kunt een gezinsrechtsbijstandverzekering trouwens ook prima afsluiten als je alleen of met zijn tweeën bent. Als je ondernemer bent, is het verstandig om een rechtsbijstandverzekering voor ondernemers af te sluiten. De gezinspolis biedt namelijk geen dekking voor conflicten die je onderneming betreffen.

LET OP

  • In sommige gevallen kun je recht hebben op gesubsidieerde rechtshulp. Dat hangt onder meer af van je inkomen. Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand.
  • De premie hangt natuurlijk af van de soort verzekering die je wilt sluiten. Hoe meer juridische problemen je wilt verzekeren, hoe duurder de verzekering. Maar over het algemeen is de jaarpremie lager dan het uurloon van een advocaat.
  • Welke juridische problemen precies zijn verzekerd, staat in de polisvoorwaarden. Zeker is wel dat het moet gaan om problemen die nog niet spelen op het moment dat je de verzekering afsluit.
  • Als je je probleem hebt gemeld bij je verzekeraar, dan laat hij zo snel mogelijk weten of je probleem onder de dekking valt en of je zaak een redelijke kans van slagen heeft.
Petra van Oyen