UBO verklaring

Alle verzekeraars zijn wettelijk verplicht om een UBO verklaring op te vragen op grond van de Sanctiewet