Garageverzekering

De garageverzekering is in feite een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), waaraan desgewenst aanvullende rubrieken kunnen worden toegevoegd

KENMERKEN

Door deze aanvullingen ontstaat een combinatie van een AVB, inclusief een dekking voor opzichtschaden aan motorrijtuigen van klanten, met een WAM-dekking.

Vaak kunnen de volgende rubrieken worden verzekerd:

  • AVB;
  • schade aan motorrijtuigen van klanten;
  • een WAM-dekking voor eigen motorrijtuigen;
  • een WAM-dekking voor motorrijtuigen van klanten;
  • een cascodekking voor de eigen motorrijtuigen van het bedrijf.

De rubriek AVB biedt in feite dezelfde dekking als een gewone AVB. Zoals eerder al aan de orde is geweest, kent de AVB een uitsluiting voor schade aan zaken van derden die de verzekerde onder opzicht heeft, in verband met bewerking, reparatie, vervoer of bewaring. De hierboven genoemde bedrijven hebben eigenlijk altijd auto’s van klanten onder opzicht. Wanneer daaraan schade ontstaat, biedt de AVB dus geen dekking. Een andere belangrijke uitsluiting in de AVB is die voor schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen. Dergelijke schadegevallen kunnen zich bij genoemde bedrijven voordoen.

WAM-dekking voor eigen motorrijtuigen

Allereerst is deze rubriek een collectieve verzekering voor alle WAM-plichtige motorrijtuigen van het bedrijf. Het kan dus gaan om serviceauto’s, bergingsvoertuigen en andere bedrijfswagens, maar ook om eventuele huurauto’s van het bedrijf. Ook de privéauto’s van directie en hun partners kunnen onder de dekking vallen. Aan- en afmelden van de auto’s gebeurt door het opgeven van kentekens en meldcodes.

WAM-dekking motorrijtuigen van klanten

Deze rubriek biedt een subsidiaire dekking. De klant meldt de schade in eerste instantie op zijn eigen WAM-verzekering. De tegenpartij heeft immers een rechtstreeks vorderingrecht op de WAM-verzekeraar van de klant. Het verlies van bonus/maluskorting wordt in dat geval geclaimd bij de garageverzekeraar. In de praktijk komt het echter vaak voor dat de garageverzekeraar de schade direct afwikkelt met de tegenpartij.

Cascodekking voor de eigen motorrijtuigen van het bedrijf

Naast de hiervoor al genoemde dekkingen kan de garageverzekering worden uitgebreid met een cascodekking voor motorrijtuigen die eigendom zijn van het garagebedrijf. Hierbij kan gedacht worden aan de servicewagens of motorrijtuigen die tot de handelsvoorraad behoren van het garagebedrijf. Ook auto’s die door de dealer, fabrikant of importeur in consignatie zijn gegeven (hiermee wordt bedoeld het ter beschikking stellen van auto’s door de hoofddealer of importeur voor de verkoop), kunnen worden meeverzekerd, hoewel de verzekerde daarvan geen eigenaar is. De cascodekking is in beginsel gelijk aan de cascodekking van een motorrijtuigverzekering.

VOOR WIE EN WAAROM?

Garage- en autobedrijven lopen specifieke bedrijfsrisico’s. Een ongeluk kan altijd gebeuren, ook al heb je goed personeel dat werkt volgens alle veiligheidsvoorschriften. Wij nemen jouw financiële zorgen uit handen met een verzekering die speciaal is afgestemd op jouw bedrijfstak

LET OP!

  • No-claimkortingen komen ook voor op een garagepolis. Vaak geldt als voorwaarde voor het verkrijgen van de korting dat er in enig jaar of soms enkele jaren geen enkele schade mag worden geclaimd.
  • Met betrekking tot de AVB is zoals gebruikelijk het ondernemersrisico uitgesloten. Het opnieuw uitvoeren van de (al verrichte) werkzaamheden is dus uitgesloten. Eveneens uitgesloten zijn reparaties als gevolg van garantie nadat het motorrijtuig is verkocht.
Petra van Oyen