Goederen- en inventarisverzekering

Benieuwd naar de betekenis van een goederen en inventarisverzekering? U bent niet de enige. Want wat is een inventarisverzekering eigenlijk en welke goederen vallen hier wel of niet onder? We leggen graag uit wat een inventarisverzekering is.

Een inventarisverzekering verzekert de schade aan uw bedrijfsinventaris door bijvoorbeeld diefstal, storm of brand. Uw bedrijfsinventaris bestaat bijvoorbeeld uit machines, apparatuur, auto’s en kantoormeubilair. Eigenlijk alle goederen die aanwezig zijn in het bedrijfspand waar u als ondernemer gevestigd bent en die u nodig heeft om uw werk uit te voeren.

Wat is een goederenverzekering?

Er zijn twee soorten goederen te onderscheiden. Bedrijfsgoederen en handelsgoederen.

 1. Handelsgoederen is bijvoorbeeld de voorraad die u in en verkoopt of verbruikt bij het maken of bereiden van het eindproduct. Dit zijn bijvoorbeeld grondstoffen, halffabricaten, eindproducten en verpakkingsmateriaal en dergelijke. Het zijn dus de goederen die geproduceerd worden binnen het bedrijf dan wel de goederen die verhandeld worden. De waardemaatstaf voor goederen is veelal de marktwaarde. Hieronder wordt meestal verstaan de inkoopprijs verhoogd met gemaakte kosten. Voor de halffabricaten en voor het gereed product geldt ook meestal de kostprijs en bijkomende kosten als waardebasis. Soms spreken verzekeraars van vervangingswaarde.
 2. Bedrijfsgoederen zijn goederen die dienen voor de uitoefening van het bedrijf. Hierbij kunt u denken aan reinigingsmiddelen, brandstoffen en dergelijke.

KENMERKEN

Nu horen we u denken: “Wat is dan het verschil tussen de inventarisverzekering en inboedelverzekering?”. Het verschil hiertussen is dat een inboedelverzekering particulier is en hiermee uw woonhuis wordt verzekerd. Bij een goederen en inventarisverzekering gaat het om de bedrijfsinventaris, dus zakelijke goederen. De verzekering lijkt op elkaar, maar het verschil zit dus in het stukje zakelijk en particulier.

LET OP!

 • U kunt uw inventarisverzekering afsluiten tegen nieuwwaarde of tegen vervangingswaarde. Voor het verzekeren van nieuwwaarde mag de inventaris in de meeste gevallen niet ouder dan 3 jaar zijn. Handelsgoederen worden doorgaans voor uw inkoopwaarde verzekerd op de inventarisverzekering. De verwachte winst wordt doorgaans niet meeverzekerd. Wanneer u seizoensgebonden artikelen verhandelt, dan is het raadzaam om vooraf uw verzekeraar te contacteren.
 • Afhankelijk van het soort risico zal een polis op uitgebreide (UGV) of extra uitgebreide condities lopen, zodat ook diefstal/inbraak, waterschade en andere gevaren zijn meeverzekerd.
 • Bij de inventaris- en goedereninboedelverzekering is diefstal alleen gedekt na braak aan het gebouw of na verbreking van afsluitingen/braakschade aan het gedeelte van het pand dat de verzekerde in gebruik heeft (binnenbraak). Binnen de uitgebreide gevarenverzekering (UGV) inventaris en goederen is ook schade als gevolg van vandalisme gedekt, wanneer de pleger het gebouw wederrechtelijk is binnengedrongen.
 • Onder storm wordt verstaan een wind met een kracht van 14 meter per seconde of meer, ofwel windkracht zeven. Volgens weerkundigen is er dan echter sprake van harde wind. Wanneer er sprake is van stormschade geldt er een eigen risico van twee promille van het verzekerde bedrag voor bedrijfsgebouwen meestal met een minimum van € 400 en een maximum van € 1.200.
 • Waterschade is beperkt gedekt. Gedekt zijn de volgende waterschaden op een UGV:
  • Schade door het onvoorzien binnendringen van neerslag, regen, sneeuw, smeltwater en hagel via daken, vensters, balkons als gevolg van het overlopen of lekkage van daken, dakgoten of bovengrondse afvoerpijpen;
  • Onvoorzien uitstromen van water uit waterleidingen, van de daarop aangesloten toestellen, sprinklerinstallaties, cv-installaties en airco’s. Een aantal polissen vereist dat er sprake is van een plotseling opgetreden defect. Dat is niet altijd het geval. Denk hierbij aan een afvoerslang van een afwasmachine die uit een afvoerpijp schiet;
  • Breuk en lekkage van een aquarium. Veel polissen geven naast de waterschade die het gevolg is van de breuk ook dekking voor de schade aan het aquarium zelf en de inhoud daarvan.
Petra van Oyen